Nextdoor Rechtsgronden ‘Fly-Out’

Volgens EU recht is Nextdoor verplicht om zich te beroepen op een of meer wettelijke rechtsgronden voor het verzamelen, gebruiken, delen en op andere wijze verwerken van de informatie die we over je hebben. Als je een EU-lidaccount hebt, beroept Nextdoor zich op een aantal wettelijke rechtsgronden om jouw informatie te verwerken voor de doeleinden die worden beschreven in het Privacybeleid. We beschrijven deze wettelijke rechtsgronden en enkele begeleidende voorbeelden hieronder.

Het Uitvoeren van de Ledenovereenkomst

Nextdoor verwerkt jouw informatie zoals dat nodig is om ons contract met u, de Overeenkomst, uit te voeren. Bijvoorbeeld:

  • wij gebruiken jouw informatie om jouw account aan te maken en je te laten starten als een lid op Nextdoor;
  • wij geven jouw informatie door buiten de Europese Unie naar de VS, zoals naar Nextdoor, Inc., om de Diensten te leveren; en
 • we personaliseren Nextdoor, met name door advertenties aan te passen op basis van jouw gekozen interesses en handelingen op de site, omdat dit essentieel is voor onze Diensten.

Jouw Toestemming

Nextdoor verwerkt bepaalde informatie gebaseerd op jouw toestemming, welke je op ieder moment mag intrekken. Bijvoorbeeld:

  • wij en onze partners gebruiken cookies en vergelijkbare technieken, zoals meer gedetailleerd beschreven in ons Cookiebeleid, op basis van jouw toestemming;
  • wanneer je een verificatiemethode kiest om jouw adres te bevestigen, doen wij dat in overeenstemming met jouw toestemming;
  • als je besluit locatiediensten te gebruiken in verband met Nextdoor, verzamelen en verwerken wij dergelijke locatiegegevens op basis van jouw toestemming;
  • we vertrouwen op jouw toestemming om advertenties aan te passen op basis van handelingen en informatie buiten Nextdoor, waaronder op basis van jouw activiteit op andere websites en partnergegevens, zoals afgeleide interesses;
  • wij sturen je marketingcommunicatie wanneer je hebt ingestemd met het ontvangen van dergelijke berichten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
 • wanneer je ons vraagt ​​om je op de hoogte te stellen wanneer Nextdoor beschikbaar is in jouw buurt, doen we dit op basis van jouw toestemming.

Wettelijke plicht

Nextdoor kan jouw informatie verwerken om te voldoen aan een wettelijke plicht, een gerechtelijk bevel, of het uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Bijvoorbeeld:

  • wij kunnen jouw informatie bewaren en verstrekken als dat nodig is om te antwoorden op een geldig juridisch verzoek op basis van toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld een dagvaarding, huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of ander bindend verzoek van overheid of wetshandhaving); en
 • wij kunnen jouw informatie bewaren en verwerken indien dat noodzakelijk is om de toepasselijke belastingwetgeving na te leven.

Vitale Belangen

Nextdoor kan jouw informatie onder bepaalde omstandigheden verwerken wanneer dat nodig is om je vitale belangen te beschermen, of die van anderen. Bijvoorbeeld:

  • we moeten mogelijk jouw gegevens verwerken om jouw leven of veiligheid of het leven of de veiligheid van anderen te beschermen, of anderszins lichamelijk letsel of andere schade aan personen, inclusief jou, andere leden, bezoekers, onze medewerkers of het publiek te voorkomen;
  • we kunnen jouw gegevens bewaren of delen met wetshandhavings- en aanverwante instanties, wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat dit nodig is in het kader van een onmiddellijke dreiging;
  • we kunnen jouw persoonlijke informatie delen met rampenhulpverleners, eerstehulpverleners en andere personen om hulp bij rampen of noodsituaties mogelijk te maken; en
 • we moeten wellicht jouw informatie gebruiken wanneer we beschuldigingen van schadelijke content of schadelijk gedrag op Nextdoor onderzoeken.

Duidelijk openbaar

 • Nextdoor kan bijzondere categorieën gegevens over jou verwerken, zoals gegevens over jouw ras of etniciteit, politieke voorkeur of religieuze opvattingen, gezondheid, of seksuele geaardheid, wanneer je zulke informatie duidelijk openbaar hebt gemaakt.

Gerechtvaardigde Belangen

We kunnen jouw gegevens verwerken wanneer het noodzakelijk is voor de doeleinden van Nextdoor’s gerechtvaardigde belangen, of die van derde partijen, zoals die van bezoekers, leden of partners. In het bijzonder verwerken we jouw gegevens ter bevordering van de volgende gerechtvaardigde belangen:

  • De Diensten veilig houden: We gebruiken jouw informatie omdat het noodzakelijk is voor het gerechtvaardigd belang van ons en van onze leden om Nextdoor veilig te houden, zoals door het implementeren en verbeteren van beveiligingsmaatregelen, bescherming tegen fraude, spam en misbruik, en het handhaven van onze Ledenovereenkomst.
  • Verstrekken, verbeteren en ontwikkelen van de Diensten: wij gebruiken jouw informatie om de Diensten te leveren, inclusief gepersonaliseerde diensten, en om onze zakelijke- en ledenrelaties te begrijpen en te verbeteren. We doen dit omdat het noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde belangen in het op een duurzame basis aanbieden van een innovatief en op maat gemaakt aanbod aan onze leden na te streven.
  • Verstrekken van aansluitende Diensten binnen het Nextdoor concern: Waar de Diensten de betrokkenheid van andere Nextdoor-bedrijven vereisen, delen we jouw informatie met dergelijke gelieerde ondernemingen om de Diensten aan te bieden en te verbeteren. Informatie beheerd door Nextdoor EMEA Limited wordt bijvoorbeeld overgedragen aan Nextdoor, Inc., die Nextdoor EMEA Limited ondersteunt bij het technisch en infrastructureel verstrekken van de Diensten.
  • Verstrekken van advertenties en meet- en analyse-diensten: We gebruiken jouw informatie om gepersonaliseerde advertenties binnen en buiten Nextdoor aan te bieden en om het succes van die advertenties te meten en te analyseren om nauwkeurige en betrouwbare rapportages aan onze adverteerders te bieden. We doen dit voor zover nodig om onze gerechtvaardigde belangen in marketing van, en het genereren van inkomsten met, onze Diensten na te streven.
  • Verzenden van marketingcommunicatie: We beroepen ons op onze gerechtvaardigde belangen om voor marketing en promotie van onze Diensten jouw contactgegevens te gebruiken en je marketingcommunicatie te sturen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 • Informatie delen wegens juridische en veiligheidsredenen: Waar dit om juridische en veiligheidsredenen vereist is, kunnen we informatie aan wetshandhavingsinstanties en aanverwante instanties en autoriteiten bekend maken ter bevordering van de gerechtvaardigde belangen beschreven in het privacybeleid – paragraaf 8.9.

Zoals nader omschreven in het Privacybeleid heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking indien wij de verwerking baseren op gerechtvaardigd belang of publiek belang. Als je je recht om bezwaar te maken uitoefent, zullen wij stoppen met de verwerking van jouw informatie voor dat specifieke doeleinde, tenzij er een dwingende legitieme grond is die voorrang heeft op jouw bezwaar of wanneer jouw informatie verwerkt wordt voor juridische redenen.

Laatst gewijzigd: 20 Mei 2019