Nextdoor Privacybeleid

Welkom bij Nextdoor! Wij nodigen je uit om dit privacybeleid te lezen, waarin ons privacybeleid wordt beschreven en hoe wij omgaan met jouw informatie. Het beschrijft de soorten informatie die verzameld en gecreëerd worden in verband met jouw gebruik van Nextdoor, hoe en waarom we die informatie gebruiken, met wie we dit delen en jouw wettelijke rechten. Tenzij anders aangegeven, is dit privacybeleid (“Beleid”) van toepassing op al onze websites, domeinen, apps, producten, diensten en functionaliteiten (de “Diensten”).

Voor inwoners van de EU, let erop dat dit Beleid is bijgewerkt in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG). Voor inwoners van de VS, door het bezoeken, lid worden van, of het gebruiken van Nextdoor, of anderszins aangeven dat je akkoord gaat met dit Beleid, stem je in met en geef je toestemming voor het gebruik van jouw persoonlijke informatie zoals beschreven in dit Beleid.

Wanneer je gebruik maakt van Nextdoor zijn er ook verwachtingen over hoe jij de privacy van andere leden moet respecteren en beschermen. Deze zijn vastgelegd in onze Ledenovereenkomst. Lees deze asjeblieft door. Overtreding van deze regels of andere aspecten van de Nextdoor Ledenovereenkomst kan leiden tot verlies van accountprivileges, waaronder mogelijk een permanente ban van Nextdoor.

1.0 Wie of wat is Nextdoor?

Nextdoor is de besloten buurtapp; wij hopen dat buren overal het Nextdoor platform zullen gebruiken om te bouwen aan betere en veiligere buurten over de hele wereld.

Wij gebruiken “Nextdoor” hier om te verwijzen naar de websites van Nextdoor en onze iOS en Android apps (ook wel onze Diensten genoemd) die u toegang geven tot dat platform. We gebruiken ook “Nextdoor”, “wij”, “ons” en “onze” om de bedrijven aan te duiden die onze Diensten beheren.

2.0. Wie levert de Diensten en beheert mijn informatie?

Indien je woonachtig bent in de Verenigde Staten, worden de Diensten beheerd en aan je geleverd door Nextdoor.com, Inc.

Indien je woonachtig bent in de EU of ergens anders buiten de Verenigde Staten, dan wordt Nextdoor beheerd en aan jou geleverd door Nextdoor EMEA Limited, een Ierse onderneming. Voor de toepassing van de EU-gegevensbeschermingswetgeving, is Nextdoor EMEA Limited ook de verwerkingsverantwoordelijke van jouw gegevens.

Als je van woonplaats verandert, worden je gegevens behandeld zoals hierboven aangegeven, afhankelijk van je nieuwe woonplaats vanaf de datum waarop je woonplaats verandert.

Onze rechtsgronden voor het verzamelen, gebruiken, delen en anderszins verwerken van jouw informatie

Nextdoor vertrouwt op een aantal rechtsgronden om jouw informatie te verzamelen, te gebruiken, te delen en anderszins te verwerken voor de doeleinden die in dit Beleid worden beschreven. Deze rechtsgronden omvatten:

 • waar dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Ledenovereenkomst en het leveren van de Diensten;
 • waar je toestemming hebt gegeven voor de verwerking, die je te allen tijde kunt intrekken;
 • waar Nextdoor moet voldoen aan een wettelijke verplichting, een gerechtelijk bevel, of om rechtsvorderingen uit te oefenen en te verdedigen;
 • waar dit noodzakelijk is voor de bescherming van jouw vitale belangen, of die van anderen;
 • waar je de informatie duidelijk openbaar hebt gemaakt;
 • waar dit noodzakelijk is in het algemeen belang; en
 • waar dit noodzakelijk is ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van Nextdoor of een derde partij, zoals die van bezoekers, leden of partners.

3.0 Onze gerechtvaardigde belangen

Wij verwerken jouw informatie ter bevordering van de volgende gerechtvaardigde belangen:

 • De Diensten veilig en beveiligd houden: Wij gebruiken jouw informatie indien dit noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van ons en onze leden te behartigen om de veiligheid van Nextdoor te waarborgen, bijvoorbeeld door het implementeren en verbeteren van veiligheids- en beschermingsmaatregelen, het beschermen tegen fraude, spam en misbruik, en het handhaven van onze Ledenovereenkomst.
 • Het leveren, verbeteren en ontwikkelen van de Diensten: Wij gebruiken jouw informatie om de Diensten te leveren, met inbegrip van gepersonaliseerde diensten. Wij doen dit omdat het noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde belangen na te streven om onze leden op duurzame basis een innovatief en op maat gemaakt aanbod aan te bieden.
 • Het naadloos leveren van Diensten binnen de gehele Nextdoor groep van bedrijven: Waar de Diensten de betrokkenheid van andere Nextdoor bedrijven vereisen, delen wij jouw informatie met deze gelieerde ondernemingen om de Diensten te leveren en te verbeteren. Bijvoorbeeld, informatie die beheerd wordt door Nextdoor EMEA wordt doorgegeven naar Nextdoor.com, Inc. die Nextdoor EMEA bijstaat in het technisch en infrastructureel leveren van de Diensten.

4.0. Informatie die wij verzamelen

Wanneer we de Diensten leveren, verzamelen of ontvangen wij informatie op verschillende manieren. In veel gevallen kies je welke informatie je wilt verstrekken, hoewel sommige informatie vereist is om gebruik te kunnen maken van Nextdoor en voor ons om de Diensten te kunnen leveren. Wij gebruiken deze informatie voor de hieronder beschreven doeleinden.

Let erop dat niet alle accounttypen en -functionaliteiten van Nextdoor op alle locaties beschikbaar zijn, dus sommige van de onderstaande voorbeelden zijn mogelijk niet toepasselijk op de plek waar je woont.

4.1 Van jou, of met jouw toestemming. We verzamelen een verscheidenheid aan informatie van je wanneer je deze rechtstreeks aan ons verstrekt, wanneer wij hierom verzoeken of wanneer je ons toestemming geeft om deze informatie van een derde partij te verkrijgen. Hierna geven we enkele voorbeelden:

 • Wanneer je registreert voor Nextdoor, verstrek je je naam, adres, telefoonnummer, profielfoto, e-mailadres, en vergelijkbare informatie.
 • Wanneer je besluit om nieuwe leden uit te nodigen om lid te worden bij Nextdoor, kun je ervoor kiezen hun woon- of e-mailadres met ons te delen, of jouw contacten met ons te delen, zodat wij een uitnodiging en daarop volgende herinneringen kunnen sturen namens jou.
 • Wanneer je lid wordt bij Nextdoor maar wij nog geen dienst beschikbaar hebben in jouw buurt, dan kun je ervoor kiezen contactinformatie aan ons te verstrekken en ons te vragen jou op de hoogte te stellen wanneer het wel het geval is.
 • Wanneer je Facebook gebruikt om in te loggen bij Nextdoor (of later je accounts met elkaar verbindt om bijvoorbeeld je profielfoto te uploaden), geef je Facebook toestemming om jouw persoonlijke informatie met ons te delen, inclusief jouw naam en e-mailadres.
 • Wanneer je een lokaal bedrijf wilt ondersteunen, kun je ervoor kiezen daarover informatie te delen, in de vorm van een Aanbeveling of door een Lokale Pagina aan te maken.
 • Wanneer je jouw buren en Nextdoor wilt helpen om jou beter te leren kennen, deel je mogelijk informatie over jezelf in jouw profiel ― je interesses, vaardigheden, of zelfs wat je leuk vindt aan jouw buurt.
 • Wanneer je contact wilt leggen en wilt communiceren met buren over specifieke interesses, deel je mogelijk informatie over jouw interesses.
 • Wanneer je met je buren wilt communiceren en Content (zoals gedefinieerd in onze Ledenovereenkomst) wilt delen, dan plaats je mogelijk iets op Nextdoor.
 • Wanneer je het ons mogelijk wilt maken om jou te laten zien waar je bent op jouw buurtkaart, om je berichten, foto’s en evenementen per locatie te taggen, om je adres te controleren (waar beschikbaar), dan kun je dit delen in jouw instellingen.
 • Wanneer je contact met ons opneemt met een verzoek tot ondersteuning of met opmerkingen, kun je ons contactinformatie geven en een beschrijving van het probleem, zodat wij daarop kunnen reageren.

4.2 Van jouw browser en apparaat. Zoals bijna elke andere online dienst, verzamelen wij automatisch technische informatie die wordt gecreëerd wanneer je Nextdoor bezoekt of gebruikt of een bericht van ons leest. Wij verzamelen informatie van jouw browser, computer of mobiele apparaat, die ons voorzien van technische informatie wanneer je Nextdoor gebruikt als bezoeker of lid, inclusief:

 • Apparaatgegevens die ons duidelijk maken welk apparaat je gebruikt; welk type en model het is, het besturingssysteem en de versie, het unieke ID-nummer, crashgegevens (wanneer van toepassing), en welke instellingen je aan hebt gezet. Jouw apparaat en software instellingen hebben invloed op welke informatie jouw apparaat aan ons beschikbaar stelt.
 • Loggegevens welke automatisch worden opgeslagen door onze servers op basis van gegevens die worden verzonden door jouw app of browser. Dit omvat doorgaans de datum en het tijdstip van je bezoek, de browser of appversie die je hebt gebruikt (en de instellingen daarvan), de URL’s waar je vandaan kwam en naartoe gaat, jouw IP-adres en protocol, en hoe je Nextdoor hebt gebruikt (bijvoorbeeld, op welke links je hebt geklikt).

Cookiegegevens die afkomstig zijn van “cookies” (kleine gegevensbestanden die worden opgeslagen op jouw computer of mobiele apparaat) en vergelijkbare technieken. Cookiegegevens helpen ons jou te herkennen, je voorkeuren te onthouden, en meer over je te leren; sommige, maar niet alle, cookiegegevens zijn geassocieerd met jouw Nextdoor account. Je kan je browser instellen om cookies te blokkeren, maar door dat te doen zal je ook voorkomen dat je kunt inloggen op onze website. Om meer te leren over ons gebruik van cookies, web beacons, en vergelijkbare technieken, klik hier om ons Cookiebeleid te lezen.

4.3 Van derde partijen en openbare bronnen. We schakelen derde partij dienstverleners en partners in om ons te voorzien van informatie, en we maken ook gebruik van openbare bronnen, zoals:

 • Leveranciers die ons voorzien van kaartinformatie om nieuwe wijken te creëren en te lanceren.
 • Adverteerders die ons kunnen voorzien van informatie over hun gebruikers of klanten om advertenties te personaliseren of de prestaties van hun advertenties te meten.
 • Openbare bronnen, zoals volkstellingsgegevens, adressen, (kadastrale) eigendomskaarten en informatie over de wijziging van postadressen, geven ons informatie die ons helpt onze leden alsmede potentiële gebieden voor uitbreiding te leren kennen.
 • Leveranciers die ons informatie kunnen verstrekken over leden voor reclame-analyse, personalisering, en metingsdoeleinden.

5.0 Hoe we jouw informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we hebben om ons te helpen bij het leveren, bedienen, verbeteren, begrijpen, aanpassen, ondersteunen en op de markt brengen van onze Diensten.

5.1 Het aanleggen en ontwikkelen van buurten. We gebruiken informatie om potentiële nieuwe leden te identificeren en uit te nodigen, en om nieuwe Nextdoor buurten op te zetten. Bijvoorbeeld, we gebruiken de informatie die we hebben om nieuwe leden te identificeren en, als je ons daarom vraagt, om uitnodigingen en herinneringen namens jou te sturen, uitnodigingen te sturen via directe mail, jouw Facebook-vrienden uit te nodigen, of je op de hoogte te stellen wanneer we beginnen met het aanbieden van de Diensten in jouw buurt.

5.2 Opstarten op Nextdoor. Om ons in staat te stellen de Diensten te beheren en te leveren, gebruiken we informatie om je te kunnen laten starten op Nextdoor.

 • Voor leden die buurtbewoners zijn, verifiëren we dat je woont op het adres dat je ons gaf door een combinatie van jouw adres en een tweede factor, zoals een code die we jou geven, cijfers van jouw creditcard of Burgerservicenummer (waar wettelijk toegestaan), of handmatige verificatie door het lid dat jou heeft uitgenodigd of door een Toplid, of geo-verificatie indien dit jou aangeboden is en je voor deze keuze gekozen hebt. We gebruiken ook openbare registers om adressen van geregistreerde zedendelinquenten te blokkeren in de Verenigde Staten (of andere landen waar wettelijk toegestaan).
 • We kunnen Topleden informeren wanneer nieuwe leden zich aansluiten bij de buurt, en, voor buren waarvan het adres nog moet worden geverifieerd, kan het zijn dat Topleden het deel van het adres van de buren dat is gedeeld met de buurt kunnen zien. Om meer te weten te komen over Topleden, klik
 • Wanneer je je aanmeldt via Facebook of je accounts aan elkaar verbindt, gebruiken we jouw Facebook informatie om automatisch een Nextdoor account aan te maken, je profiel in te vullen, en een wachtwoord aan te vragen, zodat je in de toekomst kunt inloggen op Nextdoor zonder verbinding met Facebook te maken.
 • Wanneer je registreert, wordt je persoonlijke informatie gebruikt om je profiel in te richten.
 • We gebruiken bedrijfsinformatie om Lokale Pagina’s te creëren, waarmee leden meer kunnen leren over de bedrijven in hun omgeving. Om aanspraak te maken op jouw Lokale Pagina, klik hier.
 • Voor bedrijfs- en andere speciale accounts kunnen we jouw adresgegevens verifiëren door gebruik te maken van een derde partij of openbaar beschikbare bronnen, zoals bedrijfsregistraties of jouw website.

5.3 Verlenen en verbeteren van de Diensten. Wij gebruiken informatie om Nextdoor aan te bieden en onze producten en functionaliteiten te verbeteren:

 • Om je te helpen Content te publiceren en Content van andere leden te bekijken en daarop te reageren, gebaseerd op jouw selectie van berichten.
 • Om populaire onderwerpen in de buurt, bronnen op de publieke homepage van een buurt of de publieke pagina van een organisatie uit te lichten.
 • Om top berichten in een gebied te selecteren en om je nieuwsoverzicht te leveren en aan te passen.
 • Om bedrijven die zijn aanbevolen door Nextdoor leden te ondersteunen.
 • Om geaggregeerde en geanonimiseerde trends, gebruiksstatistieken en demografische gegevens van de leden en de buurten die wij bedienen te begrijpen.
 • Om op jouw verzoeken tot ondersteuning en opmerkingen te reageren.
 • Om potentiële nieuwe producten en functionaliteiten op Nextdoor te testen en te evalueren.
 • Om problemen te diagnosticeren en op te lossen, trends te analyseren, en om geaggregeerd gebruik en de behoefte aan bronnen te monitoren.
 • Voor onze eigen marketingactiviteiten, zoals het uitvoeren van analyses om statistieken over en inzichten in het gebruik van onze Diensten te verkrijgen.

5.4 Advertenties. Wij gebruiken informatie om advertenties en andere commerciële aanbiedingen aan te bieden en te verbeteren:

 • Om te meten of een advertentie interessant was voor onze leden.
 • Om te meten of een advertentie effectief was voor de adverteerder.
 • Om te helpen advertenties te personaliseren op basis van wat wij denken dat jou zal interesseren.

We kunnen advertenties die je op Nextdoor ziet op maat maken op basis van informatie van onze adverteerders of verkopers, de demografie van jouw buurt, of op basis van jouw activiteit op Nextdoor. (Bijvoorbeeld, een bedrijf dat diensten aan huis levert kan een gede-identificeerde versleuteling, of hash, van klantadressen klaarmaken, om het ons mogelijk te maken dat te matchen aan een vergelijkbaar gede-identificeerde versleuteling (hash) van adressen van leden van Nextdoor, en dat gebruiken om een speciaal aanbod aan te bieden aan die klanten die Nextdoor lid zijn. Of, indien je op Nextdoor naar een specifiek product zoekt, kunnen we je advertenties laten zien voor aanbieders van dat product of gerelateerde producten.)

6.0 Jouw Keuzes

Je hebt controle over wat en hoe jouw informatie wordt gedeeld en gebruikt. Wij schetsen hier, de keuzes die je hebt met betrekking tot het delen en zichtbaar maken van profielinformatie, locatie-informatie; evenals jouw keuzes over communicatie, uitnodigingen en herinneringen; hoe en wanneer jouw Content wordt gedeeld; en het verplaatsen, deactiveren en verwijderen van jouw Nextdoor account.

7.0 Jouw Rechten

Je kunt gebruik maken van een aantal rechten met betrekking tot jouw informatie die wij verwerken. Sommige van deze rechten zijn algemeen van toepassing, andere slechts in een beperkt aantal gevallen. Hieronder beschrijven we deze rechten.

In bepaalde gevallen, zoals voor toegang tot, correctie of verwijdering van jouw informatie, vragen we je de opties te lezen die je hebt onder ‘Jouw Keuzes’ hierboven.

7.1 Toegang en Portabiliteit. Je kunt toegang krijgen tot veel van jouw informatie op Nextdoor door in te loggen op je Nextdoor account. Voor EU-lidmaatschapsaccounts kun je, als je aanvullende toegang nodig hebt of als je momenteel geen lid bent van Nextdoor, een e-mail sturen naar profile-access@nextdoor.com om een kopie van jouw informatie op Nextdoor op te vragen. Waar dit wettelijk vereist is, zullen wij jouw informatie in een gemakkelijk toegankelijk formaat ter beschikking stellen en je helpen bij het doorgeven van een deel van deze informatie aan derde partijen.

7.2 Corrigeren, Beperken, Begrenzen, Verwijderen. Je kunt ook veel van jouw informatie op Nextdoor corrigeren, beperken, begrenzen of verwijderen door in te loggen op je Nextdoor account. Als je dit niet kunt doen, of als je geen Nextdoor account hebt, e-mail ons dan op contact invoegen. Zoals hierboven beschreven in ‘Jouw Keuzes’, heb je een aantal opties om jouw informatie te corrigeren, te beperken, te begrenzen of te verwijderen, inclusief je Nextdoor account.

7.3 Bezwaar. Als wij jouw informatie verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen zoals hierboven uiteengezet, of in het algemeen belang en je hebt een EU-lidmaatschapsaccount, dan kun je onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen deze verwerking. In dergelijke gevallen stoppen we met het verwerken van jouw informatie, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om door te gaan met de verwerking of wanneer dit om juridische redenen noodzakelijk is. Als wij jouw informatie gebruiken voor direct marketing, kun je altijd bezwaar maken door gebruik te maken van de afmeldlink in de betreffende communicatie, door je accountinstellingen te wijzingen of, als je geen account hebt, door ons een e-mail te sturen naar contact invoegen.

7.4 Toestemming intrekken. Indien je eerder je toestemming hebt gegeven, heb je het recht je toestemming voor de verwerking van jouw informatie te allen tijde in te trekken. Bijvoorbeeld, je kunt je toestemming voor e-mailmarketing intrekken via de afmeldlink in de betreffende berichten of door je accountinstellingen te wijzigen. Je kunt ook je toestemming die je aan ons hebt gegeven voor het verzamelen van je geo-locatiegegevens intrekken door de instelling op je mobiele apparaat te wijzigen. Als je je toestemming voor het gebruik van jouw informatie voor de in dit Beleid uiteengezette doeleinden intrekt, heb je mogelijk geen toegang tot al (of een deel van) onze Diensten en kunnen wij mogelijk niet alle (of een deel van de) Diensten aan je verlenen op grond van dit Privacybeleid en onze Ledenovereenkomst. In bepaalde gevallen kunnen we jouw informatie blijven verwerken nadat je je toestemming hebt ingetrokken, als we hiervoor een rechtsgrondslag hebben of als je intrekking van toestemming beperkt was tot bepaalde verwerkingsactiviteiten.

7.5 Klagen. Als je een EU-lidmaatschapsaccount hebt en je wilt je bezorgdheid uiten over ons gebruik van jouw gegevens (en onverminderd andere rechten die je eventueel hebt), heb je het recht om dit te doen bij jouw lokale toezichthoudende autoriteit of de leidende toezichthoudende autoriteit van Nextdoor, de Ierse Data Protection Commissioner.

8.0 Delen van informatie met derde partijen

Wij delen informatie met dienstverleners, gelieerde ondernemingen, partners en andere derden wanneer het noodzakelijk is om de Ledenovereenkomst uit te voeren, om de Diensten te leveren, of voor andere doeleinden beschreven in het Beleid.

8.1 Delen van Content met Buren. Nextdoor is een platform voor buren om nuttige informatie met elkaar te delen. In dat verband maken wij de Content die je plaatst op Nextdoor, zoals, berichten, reacties, en profielinformatie beschikbaar aan andere leden van Nextdoor gebaseerd op de voorkeuren in jouw instellingen, de voorkeuren van de Content die je verstrekt, en zoals beschreven in dit Beleid.

8.2 Openbare Content. In beperkte omstandigheden (bijvoorbeeld om populaire bronnen of onderwerpen van buurten op de buurtpagina uit te lichten), kunnen we korte fragmenten van Content, zonder jouw naam of andere identificerende informatie, beschikbaar maken aan het publiek (dat wil zeggen niet-leden en zoekmachines).

8.3 Marketing en spam. We weten dat je geen spam of marketing telefoontjes wilt ontvangen van derde partijen, dus we zullen nooit jouw contactgegevens aan derde partijen verkopen of verhuren, en we zullen het niet delen met een derde partij tenzij we jouw toestemming hebben.

8.4 Advertenties. Je hebt altijd een keuze over of en hoe je omgaat met een advertentie (bijvoorbeeld, door te antwoorden of te “bedanken” voor het bericht of door te klikken om meer te weten te komen over een aanbod). Wanneer je antwoord geeft op een advertentie of ander aanbod, delen we jouw antwoord met de adverteerder, en we kunnen jouw interactie loggen als onderdeel van het monitoren van de algehele effectiviteit van de advertentie. Onze systemen zijn momenteel niet geconfigureerd om “Do Not Track” signalen van browsers te accepteren, aangezien er geen industriestandaard is vastgesteld om hiermee om te gaan.

8.5 Derde partijen dienstverleners. We kunnen jouw persoonlijke informatie delen om ons te helpen onze Diensten te beheren, te leveren, te verbeteren, te begrijpen, aan te passen, te ondersteunen en op de markt te brengen. Deze derde partijen zijn contractueel verplicht om het alleen te gebruiken om hun dienst aan ons te verlenen, en worden contractueel verboden om het te gebruiken voor hun eigen doeleinden. (Bijvoorbeeld, we gebruiken een bedrijf dat ons helpt de prestaties van onze website en mobiele applicaties te testen en te analyseren.)

8.6 Binnen de Nextdoor bedrijvenfamilie. We kunnen jouw informatie delen binnen onze “bedrijvenfamilie“, inclusief tussen Nextdoor.com, Inc. en Nextdoor EMEA Limited, om te helpen Nextdoor te leveren, te onderhouden en te verbeteren. Naarmate wij groeien en Nextdoor beschikbaar wordt in meer landen, kunnen wij onze bedrijvenfamilie uitbreiden door lokale dochterondernemingen of andere gelieerde ondernemingen op te zetten in deze landen als dat nodig is om ons te helpen Nextdoor daar te leveren.

8.7 Bedrijfsreorganisatie. In gevallen waarin het bedrijf onderworpen is aan een reorganisatie, zoals een fusie of overname van sommige of alle activa, kunnen wij, in overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen, informatie moeten delen in de loop van de transactie. In dergelijke omstandigheden kan jouw informatie openbaar worden gemaakt, indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, in verband met een bedrijfsherstructurering, verkoop of toewijzing van activa, fusie, of andere wijzigingen van zeggenschap of financiële status van Nextdoor.

8.8 Juridische en veiligheidsredenen. We kunnen jouw persoonlijke informatie bewaren, behouden of delen indien we te goeder trouw menen dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) op basis van toepasselijke wetgeving te reageren op een juridisch verzoek (b.v. een dagvaarding, huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel, of ander verzoek van overheid of handhavende instanties); (b) fraude en andere illegale activiteiten, beveiliging of technische kwesties op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen en aan te pakken; (c) onze rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen; (d) onze Ledenovereenkomst of enige andere overeenkomst die we met jou hebben te handhaven; (e) lichamelijk letsel of andere schade aan een persoon of entiteit, inclusief jezelf en het algemene publiek, te voorkomen. Ons juridische team beoordeelt ieder verzoek dat wij ontvangen van handhavende instanties, en we vragen regelmatig om aanpassingen van verzoeken waarvan wij menen dat deze een procedurele fout bevatten of te breed zijn.

8.9 Geaggregeerde informatie. We delen sommige geaggregeerde informatie over onze buurten met leden van overheidsorganisaties en andere organisaties, zoals statistieken over buurtactiviteiten en buurtomvang. Vanwege de bijzondere rol die accounts van overheidsorganisaties spelen, kunnen we accounts van overheidsorganisaties met beperkte identificerende persoonlijke informatie (voornaam en laatste initiaal) geven van Topleden van buurten, zodat de organisatie direct met hen kan communiceren.

9.0 Data export

Als je buiten de Verenigde Staten woont, geven wij persoonlijke informatie door buiten de EU in overeenstemming met de EU-gegevensbeschermingswetgeving, ook wanneer dit nodig is om de Diensten te verlenen en de Ledenovereenkomst uit te voeren.

9.1 Model Contractbepalingen. We kunnen gebruik maken van een juridisch mechanisme dat bekend is als “model contractbepalingen” om persoonlijke informatie die naar buiten de EU wordt doorgegeven te beschermen. Model contractbepalingen verwijzen naar overeenkomsten tussen bedrijven die persoonlijke informatie doorgeven (bijvoorbeeld, van Nextdoor EMEA Limited naar Nextdoor.com, Inc.) die standaard verplichtingen bevatten die zijn goedgekeurd door de EU Commissie en die de privacy en veiligheid van de doorgegeven informatie beschermen. Om een kopie van de bepalingen aan te vragen, neem dan contact met ons op.

9.2 Privacy Shield. We kunnen ook vertrouwen op het EU-VS Privacy Shield als we jouw informatie naar de Verenigde Staten doorgeven, zoals naar bepaalde van onze derde partijen dienstverleners, indien deze ontvangers gecertificeerd zijn om jouw informatie te ontvangen onder het Privacy Shield Programma.

Door gebruik te blijven maken van Nextdoor, begrijp je dat wij jouw informatie kunnen doorgeven en opslaan buiten je eigen land, inclusief naar en in de VS, zoals beschreven in dit Beleid. De privacybescherming en de rechten van de autoriteiten om toegang te krijgen tot jouw persoonlijke informatie kan in sommige van deze landen mogelijk niet hetzelfde zijn als in je thuisland; Nextdoor zal alleen persoonlijke informatie doorgeven indien dit wettelijk is toegestaan en zal stappen ondernemen met het doel om adequate bescherming van jouw persoonlijke informatie te verzekeren. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

10.0 Data retentie

We kunnen jouw informatie bewaren op onze serverlogs, in onze databanken en onze archieven zo lang als dat nodig is in het licht van de doelstellingen zoals uiteengezet in dit Beleid, met inachtneming van enige juridische verplichting om dergelijke informatie te bewaren. We kunnen jouw verificatie-gerelateerde informatie voor een redelijk periode bewaren, zelfs als je niet alle stappen van verificatie hebt doorlopen, om je te assisteren bij toekomstige verificaties en om misbruik van ons verificatieproces te voorkomen. Wanneer je besluit om je account niet te verifiëren en wilt dat wij de verificatie-informatie die je hebt verstrekt verwijderen, neem dan contact met ons op.

11.0 Aanvullende informatie

11.1 Account beveiliging. Nextdoor gebruikt technische en organisatorische maatregelen die bedoeld zijn om je gegevens veilig te houden, inclusief het gebruik van https op onze webpagina’s om het risico te verminderen op ongeautoriseerde onderschepping van jouw communicatie gedurende jouw bezoeken van de website. Let wel, het internet is niet een volledig veilige omgeving en we kunnen niet garanderen dat jouw persoonlijke informatie niet wordt onderschept of dat daartoe ongepaste toegang wordt verkregen. Zorg ervoor dat je jouw wachtwoord veilig houdt en deel deze met niemand.

11.2 Andere Diensten en Websites. Bij het gebruik van Nextdoor, kun je links naar websites en diensten die worden aangeboden door derden tegenkomen (bijvoorbeeld, wanneer een lid een link naar een video op YouTube deelt of een adverteerder een link deelt naar een wedstrijd of een prijsvraag). Deze derde partijen hebben hun eigen privacybeleid, welke van toepassing zal zijn op jouw activiteit wanneer je op de link klikt en toegang verkrijgt tot hun website of dienst. We accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacy- en beveiligingspraktijken van dergelijke externe sites.

11.3 Wijzigingen aan het Beleid. We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen aan dit Beleid, dus neem deze periodiek door. Wanneer we ons Beleid wezenlijk wijzigen, zullen we stappen ondernemen om je van tevoren van die wijziging op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door je een e-mail te sturen of door een bericht te plaatsen op het nieuwsoverzicht van jouw buurt. De meest actuele versie van het Beleid is hier beschikbaar.

12.0 Contact

Nextdoor.com, Inc.
875 Stevenson Street, Suite 700
San Francisco, CA 94103
Telefoon: +1 415-569-7971.
Fax: +1 415-488-5949.

Nextdoor EMEA Limited
Digital Depot, Thomas Street West
Dublin 8, Ierland

Email: privacy@nextdoor.com

Onze Functionaris voor de Gegevensbescherming kan worden bereikt via dpo@nextdoor.com.

Laatst gewijzigd: 1 mei 2018.