Nextdoor Ledenovereenkomst

Laatste wijziging op 20 Mei 2019. Deze Ledenovereenkomst gaat in op 20 Mei, 2019 voor nieuwe leden en op 1 Juni 2019 voor bestaande leden. Klik hier, als je de vorige overeenkomst wilt bekijken.

Welkom bij Nextdoor! Deze overeenkomst (“Overeenkomst”) beschrijft je rechten en verantwoordelijkheden gerelateerd aan je gebruik van Nextdoor’s website, mobiele apps en diensten, als geregistreerd lid van Nextdoor, en wat je van ons kunt verwachten. Door je Nextdoor account te creëren, te klikken op “doorgaan” of door anderszins aan te geven dat je akkoord gaat, ga je akkoord met deze voorwaarden. Neem daarom de tijd om deze juridisch bindende Overeenkomst te lezen. Indien je gebruik maakt van een Nextdoor website of mobiele app  maar geen geregistreerd lid bent (een “bezoeker”), ga je, door het gebruiken van de website of mobiele app, akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Nextdoor is de besloten buurtapp: wij hopen dat buren overal ter wereld Nextdoor zullen gebruiken om te bouwen aan betere en veiligere buurten. Wij gebruiken “Nextdoor” in deze tekst om te verwijzen naar de Nextdoor websites en onze iOS en Android apps (ook wel onze “Diensten”). Wij gebruiken ook “Nextdoor”, “wij”, “ons”, “onze” om te verwijzen naar de bedrijven die onze Diensten beheren.

Indien je woonachtig bent in de Verenigde Staten, dan worden de Diensten beheerd en aan je geleverd door Nextdoor, Inc., 875 Stevenson Street, Suite 700, San Francisco, CA 94103. Indien je woonachtig bent in de EU of ergens anders buiten de Verenigde Staten, dan worden de Diensten beheerd en aan je geleverd door Nextdoor EMEA Limited, een Ierse geregistreerde onderneming, Digital Depot, Thomas Street West, Dublin 8, Ierland.

BELANGRIJK: GEBRUIKERS EN BEZOEKERS UIT DE VS, BESTUDEER DE ARBITRAGEOVEREENKOMST ZOALS HIERNA BESCHREVEN ZORGVULDIG, AANGEZIEN HET VEREIST DAT GESCHILLEN MET NEXTDOOR OP EEN INDIVIDUELE BASIS MIDDELS DEFINITIEVE EN BINDENDE ARBITRAGE WORDEN BESLECHT .

DOOR DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN, ERKEN JE EXPLICIET DAT JE ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN BEGRIJPT.

1. Bevoegdheid. Iedere persoon mag enkel over één account per woning beschikken, en je mag het wachtwoord van jouw account met niemand anders delen (zelfs niet met een familielid waarmee je jouw woning deelt) of iemand anders toestaan jouw account te gebruiken. Gespecialiseerde accounts (zoals Bedrijfspagina’s) kunnen meer dan één vertegenwoordiger van hun bedrijf of organisatie machtigen om hun accountwachtwoord te gebruiken voor gebruik in hun officiële hoedanigheid.

Wanneer je je registreert voor Nextdoor moet je je echte naam gebruiken, geen pseudoniem, behalve in omstandigheden die, naar het exclusieve oordeel van Nextdoor, een uitzondering rechtvaardigen.

Je mag onze Diensten niet gebruiken als: (1) je woonachtig bent in de Verenigde Staten en nog geen 13 jaar oud bent, of indien je woonachtig bent in de EU en je nog geen 16 jaar oud bent, (of niet voldoet aan toepasbare leeftijdsvereisten om sociale media diensten te gebruiken in het land waar je woonachtig bent); (2) je een geregistreerde zedendelinquent bent of een huishouden daarmee deelt; (3) we jouw account eerder hebben gedeactiveerd wegens schendingen van ons beleid of onze voorwaarden; of (4) het voor jou verboden is om onze Diensten of platform te ontvangen onder toepasselijk recht. Als je onder de achttien (18) jaar bent, sta je ervoor in dat een ouder of wettelijke voogd namens jou ook akkoord gaat met deze Overeenkomst en dat je volledig bekwaam en competent bent om deze Overeenkomst aan te gaan.

We hebben je hulp nodig om deze toelatingsvoorwaarden te handhaven. Als je van mening bent dat een lid in jouw buurt niet voldoet aan deze vereisten om in aanmerking te komen, kun je jouw zorgen aan ons melden via ons Helpcentrum. Nextdoor behoudt zich het recht voor om registratie te weigeren van ieder persoon of huishouden en om je account op te schorten, te verwijderen of te deactiveren of je privileges te beperken op ieder moment, zonder aansprakelijkheid naar jou.

2. Accurate registratie.  Het indienen van  onjuiste registratiegegevens, registreren wanneer je weet dat je niet voldoet aan de bevoegdheidsvereisten of op een andere manier verstrekken van valse registratiegegevens is in strijd met deze Overeenkomst en kan een misdrijf zijn.

3. Accounttypen. Nextdoor biedt persoonlijke accounts aan individuele leden die bewoner zijn en speciale accounts met gelimiteerde functionaliteiten aan overheidsorganisaties, zoals stadskantoren, of politie of brandweer, en aan bedrijven, non-profit organisaties, nieuwsorganisaties, en andere organisaties. Speciale accounts gaan akkoord met aanvullende voorwaarden en zijn beperkt in de gesprekken die zij kunnen zien.  Speciale accounts hebben geen toegang tot persoonlijke berichten waaraan zij niet deelnemen. Let op, niet alle soorten Nextdoor accounts en functionaliteiten zijn beschikbaar op alle locaties.

4. Voorkeuren. Standaard ontvang je meldingen van Nextdoor over berichten van buren, en van andere Nextdoor leden in jouw buurt, en van overheidsorganisaties. Je kunt je ook inschrijven voor verschillende interesses waarvoor je dan meldingen ontvangt. Je kunt jouw voorkeuren voor het ontvangen van berichten van overheidsorganisaties, bedrijven of andere organisaties hier wijzigen, en jouw standaard en opt-in instellingen voor buurtmeldingen hier.

5. Privacy. Ons Privacybeleid legt uit hoe we omgaan met de persoonlijke informatie van leden en bezoekers. Door Nextdoor te gebruiken, erken je dat je het Privacybeleid hebt gelezen. De Diensten, inclusief eventuele gepersonaliseerde Diensten, kunnen niet worden verleend en de Overeenkomst kan niet worden uitgevoerd zonder verwerking van gegevens over jou en andere leden en bezoekers van Nextdoor. Het leveren van gepersonaliseerde content en advertenties is essentieel voor het leveren van onze Diensten en een kernonderdeel van onze Overeenkomst met jou.  In het bijzonder, is het noodzakelijk voor ons om advertenties aan te bieden en te personaliseren gebaseerd op jouw gebruik van Nextdoor, waaronder op informatie betreffende jouw interesses en jouw on-site en off-site acties, om onze Diensten op een doorlopende en consistente basis aan te bieden onder deze Overeenkomst.

6. Bericht aan Niet-VS Inwoners. Met betrekking tot de Europese gegevensbeschermingswetgeving is Nextdoor EMEA Limited de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens van leden en bezoekers van buiten de Verenigde Staten, die zijn verzameld, gebruikt en gedeeld via de Diensten. Nextdoor geeft mogelijk persoonsgegevens door naar buiten de EU in overeenstemming met de wet, in het bijzonder aan Nextdoor, Inc. in de VS. Indien je een lid of een bezoeker van buiten de Verenigde Staten bent, dan erken je door gebruik te blijven maken van Nextdoor dat wij jouw gegevens kunnen doorgeven en/of opslaan buiten het land waar je woont, inclusief van en naar de VS, om de Diensten aan te bieden. De privacybescherming en de rechten van autoriteiten om toegang te krijgen tot jouw persoonlijke informatie in de landen waar wij gegevens naartoe doorgeven kan verschillen van jouw thuisland. Nextdoor zal slechts persoonsgegevens doorgeven wanneer dat is toegestaan bij wet, en zal stappen ondernemen met het doel om adequate bescherming van jouw persoonlijke informatie te waarborgen; zie ons Privacybeleid voor details. Wanneer je vragen hebt, neem dan contact met ons op.

7. Content. Je behoudt alle eigendomsrechten op de tekst, foto’s, video’s, reacties en andere content die je deel met Nextdoor (gezamenlijk, jouw “Content”). Je geeft ons toestemming, in de vorm van een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicienteerbare, royalty-vrije, wereldwijde licentie, om jouw Content te gebruiken, te kopiëren en te publiceren, gebaseerd op jouw instellingen in Nextdoor en de selecties die je maakt wanneer je Content plaatst en zoals anderszins beschreven in ons Privacybeleid.  Dit betekent, bijvoorbeeld, als je een opmerking plaatst op Nextdoor, dat je ons toestemming geeft om deze op te slaan, te kopiëren, en te delen met anderen (consequent met je settings), zoals met dienstverleners die onze Diensten ondersteunen. Verstrek geen Content aan ons waarvan je niet het recht hebt om deze te publiceren, die lasterlijk, inbreukmakend, illegaal of op andere wijze onrechtmatig is. We modereren Content die gepost wordt door leden niet proactief; we kunnen echter wel door jou geplaatste Content weghalen, of je account schorsen, verwijderen of deactiveren of je privileges beperken, of op een andere manier onze diensten weigeren aan jou, als je deze Overeenkomst of ander beleid schendt, of inbreuk maakt op intellectueel eigendom, of op andere manier gedrag vertoont waarvan wij denken dat dit een Nextdoor buurt schaadt.

8. Toestemming om Content te Gebruiken in Verband met Advertenties en Gesponsorde Berichten. Je geeft ons toestemming om jouw naam en profielfoto en informatie over jouw handelingen op Nextdoor naast of in verband met advertenties, aanbiedingen en andere gesponsorde content die we vertonen in verband met onze Diensten, te gebruiken zonder additionele compensatie aan jou. Bijvoorbeeld, we kunnen je naam en profielfoto gebruiken om aan jouw buren te laten zien dat je een bedrijf of merk dat ons heeft betaald om zijn advertenties, aanbiedingen of andere gesponsorde content te laten zien op Nextdoor hebt geliked, hebt aanbevolen of erop hebt gereageerd. We kunnen van tijd tot tijd deze likes, reacties of aanbevelingen en andere interacties ook posten en reposten, samen met jouw naam en profielfoto, in andere onderdelen van de Diensten. Bijvoorbeeld, als je een bedrijf aanbeveelt, verschijnt dit in jouw tijdlijn, en kan dit later van tijd tot tijd opnieuw verschijnen in connectie met andere advertenties van dat bedrijf op Nextdoor, en verschijnen in lijsten van Nextdoor leden aanbevelingen op de Bedrijfspagina’s van het bedrijf.

9. Wees een goede buur. Bij Nextdoor geloven wij dat dat buurvriendelijk gedrag de basis is voor gezonde gemeenschappen. Deze Overeenkomst omvat onze Leidraad voor de Gemeenschap over geschikt gebruik van Nextdoor.

10. Respecteer de Privacy van je Buren. Wij geloven dat het bieden van een plek waar buren in besloten omgeving met elkaar kunnen communiceren hen zal helpen om een sterkere gemeenschap op te bouwen. Daarom beperken wij wie toegang heeft tot jouw buurt. Om ervoor te zorgen dat de privacy verwachtingen van buren worden gerespecteerd, mag je geen:

a) privégegevens van buren delen met een derde partij of plaatsen, (bijv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) zonder hun toestemming

b) informatie of Content die op Nextdoor is geplaatst opnieuw plaatsen zonder toestemming van het lid dat het heeft geplaatst

c) inhoud van een privébericht van een ander lid opnieuw plaatsen (op of buiten Nextdoor) zonder toestemming van de auteur; of

d) informatie van Nextdoor verzamelen of samenvoegen, noch handmatig, noch door gebruik te maken van automatisering (zoals door middel van scripts, robots, crawlers, spiders of soortgelijke technologieën) voor gebruik buiten Nextdoor of proberen toegang te verkrijgen tot informatie waarvoor je geen toestemming hebt

11. Transacties met Andere Leden. Onze Buurtrichtlijnen omschrijven onze verwachtingen betreffende een passend gebruik van Nextdoor, waaronder hoe leden onderling met elkaar omgaan. Door het gebruik van Nextdoor en haar lid-tot-lid transactiefunctionaliteiten (zoals Gratis en te koop), ben jij, en niet Nextdoor, verantwoordelijk voor je eigen beslissingen en handelingen. Jouw gebruik van Bedrijfspagina’s of iedere soortgelijke functionaliteit maakt van ons geen werkgever, uitzendbureau, vertegenwoordiger of agent van of voor jou of een andere buur of dienstverlener. Als jij en een ander lid besluiten samen te werken, dan zijn jullie beiden, en niet Nextdoor, verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetgeving, zoals belasting- of arbeidswetten. Nextdoor is geen partij bij transacties of geschillen tussen leden. Indien je een aanbeveling of een andere opmerking maakt over een transactie met een buur of hun bedrijf (bijvoorbeeld een aanbeveling voor bijles), wees dan eerlijk, redelijk en buurvriendelijk in je opmerkingen, en plaats niet hun persoonlijke informatie (b.v. adres, mobiel nummer, of foto’s) zonder hun toestemming.

12. Buurt Topleden. Sommige leden, bekend als Topleden, worden voorzien van aanvullende account functionaliteiten om te gebruiken voor het ondersteunen van hun buurt; zij zijn geen Nextdoor medewerkers, vertegenwoordigers of handelsagenten. Om meer te weten te komen over Topleden, klik hier. Nextdoor neemt geen interviews af, voert geen antecedentenonderzoek uit, en monitort, controleert, inspecteert of bestuurt geen leden van Nextdoor, zij die een status als Toplid hebben gekregen inbegrepen.

13. Feedback. Voel je vrij om alle feedback, suggesties of ideeën die je hebt over Nextdoor met ons te delen, zolang je begrijpt dat het kan het zijn dat wij hetzelfde idee al hadden, en je ermee akkoord gaat dat het ons vrij staat om elke feedback die jij vrijwillig met ons deelt te gebruiken zonder beperkingen of verplichtingen (betaling of anderszins) aan jou.

14. Tekstberichten met Dringende Waarschuwingen. Als je onze dienst voor tekstberichten met dringende waarschuwingen gebruikt, denk er dan aan dat de waarschuwingen niet zijn bedoeld om een primaire telefoondienst te vervangen, zoals een traditionele vaste lijn of mobiele telefoon, die kan worden gebruikt om contact op te nemen met hulpdiensten. Nextdoor brengt geen tarief in rekening voor het verzenden van tekstberichten, maar jouw mobiele provider kan dat wel doen. Waarschuwingen verzonden via SMS worden mogelijk niet afgeleverd als jouw telefoon niet binnen het bereik is van een transmissie-locatie, of als op een bepaald moment niet voldoende netwerkcapaciteit beschikbaar is. Bovendien kan binnen een dekkingsgebied sprake zijn van factoren buiten de controle van de mobiele provider, die de aflevering van het bericht kunnen verstoren, waaronder apparatuur, terrein, nabijheid tot gebouwen, gebladerte en het weer. Je erkent dat dringende waarschuwingen mogelijk niet op tijd worden ontvangen en dat jouw mobile provider niet garandeert dat alerts worden afgeleverd. Door de dienst voor tekstberichten met dringende waarschuwingen te gebruiken, ga je akkoord om de hier beschreven regels daarvoor te volgen.

15. Auteursrecht en DMCA. Indien je van mening bent dat Content op Nextdoor inbreuk maakt op jouw auteursrechten, dan kun je onze medewerkers bereiken op Nextdoor.com, Inc., 875 Stevenson Street, Suite 700, San Francisco, CA 94103. Telefoon: +1 415-569-7971. Email: copyright@nextdoor.com. Bevind je je in de VS, dan moet je melding voldoen aan de vereisten genoemd in 17 U.S.C. §512(c)(3).

16. Ouderlijk Toezicht. Hulpmiddelen voor ouderlijk toezicht (zoals computer hardware, software of filterdiensten) kunnen je helpen bij het beperken van toegang tot materiaal dat schadelijk of ongepast is voor minderjarigen. Je kunt meer informatie over ouderlijk toezicht vinden door de systeemvoorkeuren, instellingen en hulpdocumentatie van je computer of mobiele apparaat te bekijken.

17. Beperkingen door Onze Licentiegevers. Een deel van de informatie en diensten die beschikbaar zijn via Nextdoor zijn aan ons gelicentieerd door derde partijen en voorzien van de volgende voorwaarden en vermeldingen.

18. Gebruik van Onze App. Indien je de Nextdoor-app downloadt en installeert, geven wij je een beperkte, herroepelijke, niet-overdraagbare licentie die je alleen kunt gebruiken om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van Nextdoor in eigen naam via je iOS- of Android product; aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn van de website waar je het van downloadt (Apple, App Store, of Google Play) of van de fabrikanten van je apparaat of software.

19. Beperking van Aansprakelijkheid.  WIJ EN ONZE LEVERANCIERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES VAN WINST OF SPECIALE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE (OP WELKE WIJZE DAN OOK ONTSTAAN, INCLUSIEF DOOR NALATIGHEID) VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET NEXTDOOR, WAARONDER DE NEXTDOOR DIENSTEN, ONZE SOFTWARE, JE GEBRUIK VAN NEXTDOOR OF ENIGE NEXTDOOR DIENST, OF DEZE OVEREENKOMST. IN GEEN GEVAL ZAL NEXTDOOR OF EEN VAN ONZE LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS JOU VOOR MEER DAN $100. Sommige rechtsgebieden staan het uitsluiten van schade niet toe, dus mogelijk gelden dergelijke uitsluitingen niet voor jou.

20. Toepasselijk Recht. Op deze Overeenkomst is het recht van Californië van toepassing, zonder rekening te houden met de beginselen van conflictenrecht, behalve als anders voorzien in de Arbitrage Overeenkomst paragraaf van deze Overeenkomst. De toepasselijk recht bepaling betreffende de interpretatie van deze Overeenkomst is echter niet bedoeld om enig ander inhoudelijk recht te creëren voor niet-Californiërs om vorderingen onder het recht van Californië te doen gelden, ongeacht of dat op grond van de wet, common law of anderszins zou kunnen gelden. Deze paragraaf is alleen bedoeld om te specificeren dat het recht van Californië dient te worden gebruikt om deze Overeenkomst te interpreteren. Sommige rechtsgebieden (waaronder de Europese Unie, maar de Verenigde Staten specifiek uitgesloten) verlenen aan consumenten dwingendrechtelijke rechten welke niet contractueel kunnen worden uitgesloten; indien je je in een dergelijk rechtsgebied bevindt, heeft de voorgaande zin geen invloed op deze rechten. Als je een lid of bezoeker bent gebaseerd in de EU, dan zal Iers recht van toepassing zijn op deze Overeenkomst.

21. Forumkeuze en Jurisdictie voor Niet-VS Leden en Bezoekers. Indien je een lid of bezoeker bent uit de EU, dan hebben Ierse rechtbanken de exclusieve jurisdictie om geschillen te beoordelen die voortvloeien uit deze Overeenkomst. Desondanks kun je mogelijk op grond van lokale wetgeving in jouw EU-lidstaat een rechtszaak aanspannen tegen Nextdoor in jouw lidstaat en bepaalde lokale wetgeving inroepen tegen Nextdoor.

22. Geschilbeslechting. Indien je een geschil hebt met Nextdoor, ga je ermee akkoord om contact met ons op te nemen en te proberen het geschil informeel op te lossen alvorens andere wegen te bewandelen .

23. Arbitrage overeenkomst voor leden uit de VS: Indien je een lid of bezoeker bent in de VS, gaan jij en Nextdoor akkoord met de arbitrage- en geschilbeslechtingsvoorwaarden in deze paragraaf (de “Arbitrage Overeenkomst”).   Voor de doeleinden van deze Arbitrage Overeenkomst, omvatten verwijzingen naar “Nextdoor”, “jij”, “wij” en “ons” ook onze respectieve dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, agenten, werknemers, werkgevers, partners, aandeelhouders, voorgangers in belang, opvolgers, rechtverkrijgenden en erfgenamen. We moedigen je aan om deze belangrijke voorwaarden, die een arbitrage vereiste bevatten (behalve voor kleine vorderingen) en eisen dat vorderingen individueel worden afgedaan, en die instructies bevatten over hoe je je af kunt melden indien je niet akkoord gaat, te lezen.

a) Toepasselijkheid. Je gaat ermee akkoord dat ieder geschil of vordering op welke manier dan ook gerelateerd aan jouw toegang tot of gebruik van de Nextdoor’s website, mobiele apps, en diensten, of aan enig aspect van jouw relatie met Nextdoor, wordt opgelost door bindende Arbitrage, in plaats van in de rechtzaal, behalve dat je vorderingen bij small claims court in kunt stellen als je vorderingen daarvoor kwalificeren.

b) Arbitrageregels en Forum. De Federal Arbitration Act regelt de interpretatie en handhaving van deze Arbitrage Overeenkomst. Om een ​​arbitrageprocedure te beginnen, moet jij een brief sturen met het verzoek om arbitrage en uw claim beschrijven aan Nextdoor, Inc., 875 Stevenson Street, Suite 700, San Francisco, CA 94103, t.a.v.: Juridische afdeling. De arbitrage zal worden uitgevoerd door JAMS, een gevestigde aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting. Geschillen met vorderingen en tegenvorderingen van minder dan $ 250.000, exclusief advocatenkosten en rente, zijn onderworpen aan de meest actuele versie van de Gestroomlijnde Arbitrageregels en Procedures van JAMS beschikbaar op http://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration/ ; alle andere claims zijn onderworpen aan de meest recente versie van de Uitgebreide Arbitrageregels en Procedures van JAMS, beschikbaar op http://www.jamsadr.com/rules-comprehensive-arbitration/. De regels van JAMS zijn ook beschikbaar op www.jamsadr.com of door JAMS te bellen op 800-352-5267. Als JAMS niet beschikbaar is om te arbitreren, zullen de partijen een alternatief arbitrageforum selecteren. Als de arbiter van oordeel is dat je de kosten van het aanbrengen, de administratie, de zitting en / of andere kosten van JAMS niet kan dragen en JAMS geen afstand van het in rekening brengen van die kosten doet, betaalt Nextdoor deze voor je. Daarnaast vergoedt Nextdoor alle kosten van JAMS voor het aanbrengen, de administratie, de zitting en / of andere kosten voor claims die minder dan $ 10.000 bedragen, tenzij de arbiter bepaalt dat de claims lichtzinnig zijn. Je kunt ervoor kiezen om de arbitrage telefonisch te laten plaatsvinden op basis van schriftelijke opmerkingen of in persoon of op een andere onderling overeengekomen locatie. Elk vonnis op de uitspraak van de arbiter kan worden ingediend bij een bevoegde rechtbank.

c) Autoriteit van de Arbiter. De arbiter heeft de exclusieve bevoegdheid om (i) de reikwijdte en afdwingbaarheid van deze Arbitrage Overeenkomst te bepalen en (ii) enig geschil met betrekking tot de interpretatie, toepasselijkheid, afdwingbaarheid of totstandkoming van deze Arbitrage Overeenkomst op te lossen, inclusief, maar niet beperkt tot, elke claim dat deze Arbitrage Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig is. De arbitrage bepaalt de rechten en aansprakelijkheden, indien van toepassing, van jou en Nextdoor. De arbiter heeft de bevoegdheid om moties toe te kennen die een claim geheel of gedeeltelijk vernietigen. De arbiter heeft de bevoegdheid om een ​​financiele schadevergoeding toe te kennen en om een ​​niet-financiele oplossing of genoegdoening aan een individu toe te wijzen indien ter beschikking onder toepasselijk recht, de regels van het scheidsgerecht en de overeenkomst (inclusief de Arbitrage Overeenkomst). De arbiter geeft een schriftelijke uitspraak en een verklaring van de beslissing waarin de essentiële bevindingen en conclusies worden beschreven waarop de uitspraak is gebaseerd, met inbegrip van de berekening van de toegekende schadevergoeding. De arbiter heeft dezelfde bevoegdheid om op individuele basis genoegdoening toe te wijzen die een rechter in een rechtbank zou hebben. De beslissing van de arbiter is definitief en bindend voor jou en voor ons.

d) Verklaring van afstand van Proces door een Jury. JIJ EN NEXTDOOR DOEN HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE CONSTITUTIONELE EN WETTELIJKE RECHTEN OM EEN PROCEDURE BIJ EEN RECHTBANK IN TE STELLEN EN VOOR EEN RECHTER OF JURY TE VOEREN. Er is geen rechter of jury in arbitrage, en rechterlijke toetsing van een arbitrale uitspraak is onderworpen aan een zeer beperkte beoordeling.

e) Verklaring van afstand van collectieve actie of andere Niet-Geïndividualiseerde hulp. ALLE CLAIMS EN GESCHILLEN BINNEN DE WERKINGSSFEER VAN DEZE ARBITRAGE OVEREENKOMST MOETEN OP INDIVIDUELE BASIS GEARBITREERD WORDEN EN NIET OP COLLECTIEVE BASIS, ALLEEN INDIVIDUELE BESLECHTING STAAT OPEN, EN VORDERINGEN VAN MEER DAN EEN KLANT OF GEBRUIKER KUNNEN NIET WORDEN GEARBITREERD OF GECONSOLIDEERD MET DIE VAN EEN ANDERE KLANT OF GEBRUIKER. Als een beslissing wordt gegeven waarin staat dat het toepasselijk recht in de weg staat aan de handhaving van een van de beperkingen van deze paragraaf ten aanzien van een bepaalde vordering, dan moet de vordering worden gescheiden van de arbitrage en worden ingediend bij de federale of nationale rechtbank in San Francisco, Californië. Alle andere claims zullen worden gearbitreerd.

f) 30 dagen afmeldingsrecht. Je hebt het recht om je af te melden voor de bepalingen van deze Overeenkomst die arbitrage verplichten door schriftelijke kennisgeving van je beslissing om hier niet aan deel te nemen aan: legal@nextdoor.com, binnen 30 dagen nadat je voor de eerste keer bent onderworpen aan een versie van deze Overeenkomst die een arbitrage bepaling bevat. Je kennisgeving moet je naam en adres bevatten, je Nextdoor-gebruikersnaam (indien aanwezig), het e-mailadres dat jij hebt gebruikt om je Nextdoor-account in te stellen (indien van toepassing) en een ondubbelzinnige verklaring dat jij je wilt afmelden voor deze Arbitrage Overeenkomst. Als jij je afmeldt voor arbitrage, blijven alle andere delen van deze Overeenkomst op je van toepassing. Afmelden voor arbitrage heeft geen effect op andere arbitrage overeenkomsten die jij momenteel bij ons hebt of waar  jij mogelijk in de toekomst tot toe treedt.

g) Overleven van overeenkomst. Deze Arbitrage Overeenkomst zal bij beëindiging van uw relatie met Nextdoor blijven bestaan.

h) Wijziging. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Overeenkomst, stemmen wij ermee in dat, indien Nextdoor enige toekomstige materiële wijziging in deze Arbitrage Overeenkomst aanbrengt, jij die wijziging binnen dertig (30) dagen na het van kracht worden van die wijziging kunt weigeren door Nextdoor op het volgende adres te schrijven: legal@nextdoor.com

24. Integratie. Voor zover toepasselijk voor jou, omvat deze Overeenkomst ons Dienstvoorwaarden addendum voor openbare instanties, onze buurtrichtlijnen en ons zakelijke addendum. Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst die tussen ons in stand is gekomen met betrekking tot onze Diensten, en vervangt alle andere overeenkomsten of verhoudingen (mondeling of schriftelijk). Wij kunnen deze Overeenkomst en iedere aanvullende voorwaarden aanpassen door je te informeren over de wijzigingen (bijvoorbeeld door je te e-mailen, of door een wijzigingsbericht te plaatsen in het nieuwsoverzicht van jouw buurt). Indien jij doorgaat met het gebruiken van Nextdoor nadat de wijziging van kracht is geworden, dan accepteer je en ben je gebonden aan de nieuwe voorwaarden; indien je het oneens bent met de nieuwe voorwaarden, dan moet je stoppen met het gebruik van Nextdoor en jouw account verwijderen.

25. Geen Garantie. NEXTDOOR EN DE GERELATEERDE SOFTWARE EN DIENSTEN WORDEN AANGEBODEN “AS IS”. Wij beloven niet dat ieder aspect van onze software of dienst naar behoren en voortdurend zal werken. Wij kunnen productfunctionaliteiten toevoegen, wijzigen of staken. Als je ontevreden bent, kan je er slechts voor kiezen Nextdoor of de betreffende functionaliteit niet te gebruiken. Sommige rechtsgebieden staan garantie-uitsluitingen niet toe, dus deze gelden mogelijk niet voor jou.

26. Vrijwaring. Indien iemand een vordering instelt tegen Nextdoor (hetzij tegen het bedrijf of tegen haar werknemers, directeurs of functionarissen) gebaseerd op door jou veroorzaakte schade, dan ga jij ermee akkoord om aan ons alle kosten te vergoeden die wij maken in de verdediging tegen die vordering, inclusief zowel redelijke advocaatkosten als schade.

27. Geschillen Tussen Leden: Afstand Van Vorderingen Tegen Nextdoor. Zowel offline als online verschillen buren wel eens van mening. Als je een geschil hebt met een ander lid van Nextdoor hopen wij dat jullie er op een vriendschappelijke manier uit zullen komen. Echter, als dat niet lukt, besef dan wel dat Nextdoor niet verantwoordelijk is voor de handelingen van haar leden; ieder lid is verantwoordelijk voor diens eigen handelingen en gedrag, hetzij door gebruik van Nextdoor, hetzij bij een gesprek over de schutting. Zodoende, voor zover als maximaal is toegestaan bij wet, bevrijd je ons (en onze functionarissen, directeuren, agenten, dochterondernemingen, samenwerkings-verbanden en werknemers) van vorderingen, eisen en schade (zowel eigenlijke als gevolgschade) van iedere soort en aard, bekend en onbekend, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verbonden met dergelijke geschillen. Als je een inwoner bent van Californië doe je hierbij afstand van California Civil Code §1542, die zegt: “Een algemene vrijwaring strekt zich niet uit tot vorderingen die de schuldeiser of de vrijwarende partij niet kent of vermoedt te bestaan in zijn of haar voordeel op het moment van het geven van de vrijwaring, en welke indien deze bij hem of haar bekend waren, zijn of haar schikking met de schuldenaar cruciaal zou hebben beïnvloed.”

28. Algemeen. Deze overeenkomst creëert geen agentuur, partnerschap, samenwerkingsverband, gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens, dienstverband of franchise-relatie. Voor zover wordt toegestaan door het toepasselijke recht, is de Engelse versie van deze Overeenkomst bindend en andere vertalingen dienen slechts ter gemak. Behalve als voorzien in paragraaf (e) van deze Arbitrage Overeenkomst, als enig deel of delen van deze Overeenkomst volgens het recht nietig of onuitvoerbaar zijn, dan hebben die specifieke delen geen kracht en effect en zal de rest van de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Ons nalaten om in een bepaalde situatie te handelen, ontneemt ons niet het recht om te handelen met betrekking tot die of andere situaties. Wij worden hierbij verontschuldigd voor ieder probleem dat te wijten is aan omstandigheden die onze controle redelijkerwijs te boven gaan. Je garandeert dat je niet (i) in een land bent dat onderworpen is aan een V.S., Iers, of EU regeringsembargo of dat door de regering van de V.S. is aangeduid als een “terroristen ondersteunend” land; en (ii) bent opgenomen op een V.S., Ierse of EU regeringslijst van verboden of beperkte partijen.

Laatst gewijzigd: 20 Mei 2019